Podmínky použití aplikace WebŠkola.cz

 1. Aplikace WebŠkola.cz (dále jen Aplikace) je poskytována během koronavirové krize zdarma školám na území České republiky.
 2. Aplikace je poskytnuta týmem WebŠkola.cz uvedeným na stránce O nás (k dispozici na https://webskola.cz/o-nas).
 3. Aplikace musí být zpřístupněna všem uživatelům zdarma a nikdo si nesmí nárokovat zisk za zprostředkování služby či pomoci se zprovozněním Aplikace.
 4. Session (schůze) vytvořená za účelem online výuky je Třída.
 5. Návštěvníci Aplikace jsou Uživatelé.
 6. Uživatel, který zakládá Třídu je Učitel.
 7. Učitel musí být učitel veřejné školy, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 8. Učitel zodpovídá vytvořením Třídy za veškeré dění ve Třídě a přebírá tedy zodpovědnost za dodržování platných zákonů Českém republiky v rámci Třídy.
 9. Student je uživatel, který se přihlašuje do Třídy pod kódem obdrženým od Učitele. Je zakázáno se přihlašovat do jiných Tříd, než do Třídy obdržených v instrukcích od Učitele.
 10. Student je povinnen respektovat pokyny Učitele během pobytu ve Třídě a zavazuje se k dodržování platných zákonů České republiky.
 11. Učitel je povinnen zadat platný e-mail, na který mu bude zaslán informační e-mail s pokyny pro přihlášení jak sebe (Učitele), tak Studenta.
 12. E-mail zadaný Učitelem bude uchován za účelem kontaktování v případě problémů s Aplikací, nebo pro informování o nadcházejících změnách, nových funkcích, apod.
 13. Učitel má v rámci GDPR právo na výmaz e-mailu kontaktováním technické podpory. Třída nemůže být vytvořena bez e-mailu Učitele, takže požadavkem na výmaz budou smazány i veškeré Učitelem vytvořené Třídy.
 14. Na server se neukládají údaje o Studentech, historie konverzací Třídy, ani záznam či fotografie z průběhu výuky ve Třídě.
 15. Používáním Aplikace Uživatelé souhlasí s využitím Cookies pro funkční účely Aplikace a základní statistické informace o využívání Aplikace Uživateli.