O projektu

Tento projekt vznikl během koronavirové krize jako reakce na nedostupnost online nástrojů na výuku pro učitele, kteří nejsou buď technicky zdatní, nebo nemají možnost skrze školní infrastrukturu použít komerční nástroje.

Našim hlavním cílem je poskytnout zdarma co největšímu možnému počtu studentů a učitelů možnost se jednoduše zúčastnit online třídy bez jakékoliv nutnosti instalace aplikace, postačí k tomu pouze moderní webový prohlížeč (např. Google Chrome).

Učitelům i studentům tato apliakce nabízí online třídu formou videohovoru, ve které může být celá třída přítomna najednou, tak aby se mohli spolužáci a vyučující navzájem vidět. Učitel navíc může ze svého zařízení (s operačním systémem Windows/Linux/macOS nebo tablet s Windows) s prohlížečem Chrome sdílet obrazovku se třídou, a tak např. využít prezentace.

Kromě benefitu z učení registrujeme i zájem především u mladších žáků, že kromě s vyučujícím se mohou vidět i navzájem, a tak se motivovat k plnění úkolů, což usnadňuje rodičům práci.

Dále registrujeme i nadšení žáků se připojit a potkat spolu "po škole".

Během této krize hodláme přidávat funkcionalitu tak, aby se učitelům dobře vyučovalo a studentům dobře učilo. Pokud zjistíte, že vám velmi chybí jakákoliv funkce, neváhejte nám ji sdělit prostřednictvím technické podpory na hlavní stránce.

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, nebojte se napsat (ať už jste učitel nebo student) do technické podpory na hlavní stránce.

Po první vlně v září nastala druhá vlna a my se s pomocí projektu Abeceda peněz od České spořitelny mohli vrátit a pomoci tak učitelům ve výuce!

Na projektu se podílejí

 • Dominik Kadlček – vývoj, nasazení, technická podpora
 • Sergij Černičko – vývoj, nasazení
 • Gabriela Lebedová – technická podpora, testování aplikace
 • Sander Roosendaal – komunikace, pomoc se získáním sponzorů
 • Martin Šabacký – chatbot pro technickou podporu
 • Martina Hanžlová – grafický design
 • Renata Zanin – znalostní podpora, překlad
 • Janice Richardson – znalostní podpora

Děkujeme za pomoc a podporu

 • Projektu Abecedy peněz od České spořitelny za financování severů.
 • Firmě Honeywell za sponzorování serverů.
 • Firmě Roští.cz za poskytnutí serverů (duben – červen 2020).
 • Paní učitelce Ivě Lebedové a třídě 2.B ze ZŠ Pečky za pilotní testování projektu.
 • Kláře Kadlčkové a jejím kamarádům za zorganizování prvního velkého testování pilotníaplikace.